تاریخچه دانشگاه

در حال حاضر این دانشگاه در رشته های ذیل در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد   :

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته شامل : کامپیوتر ، حسابداری ، آموزش ابتدایی ، مهندسی تکنولوژی معماری ، عمران ، حقوق اسناد تجاری و کارشناسی پیوسته (علوم قضایی ، روانشناسی ، مطالعات خانواده ، مدیریت دولتی ، و در مقطع کاردانی رشته های ( مربی بهداشت مدارس ، حسابداری ، کامپیوتر ، امور بیمه ، مدیریت خانواده ، عمران ـ کارهای عمومی ساختمان ، الکترونیک ، امور بانکی ، معماری نقشه کشی ، امور زراعی و باغی ) می باشد  .