از دانشجویان ممتاز علمی نیمسال اول 94-93 دانشگاه تقدیر بعمل آمد

از نفرات برتر علمی و دانشجویان ممتاز نیمسال اول 94-93 دانشگاه در مراسم پر فیض افطاری تقدیر بعمل آمد این دانشجویان به رسم یادبودی از ریاست مرکز لوح تقدیر دریافت کردند