برای اولین بار در شهرستان ( راه اندازی مدارس سما در دو مقطع پیش دبستانی و دبستان )

سمایی بود هر که سایی بود .

راه اندازی مدارس سما در دو مقطع پیش دبستانی و دبستان در سه پایه ی اول در سال تحصیلی 95-94 ثبت نام در این مرحله محدود بوده جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56526954 تماس حاصل فرمائید .