مقام چهارم تیم والیبال دانشگاه در مسابقات جام رمضان

کسب مقام چهارم تیم والیبال دانشگاه آزاد مرکز بجستان در مسابقات جام رمضان .