برگزاری کلاس های فوق برنامه

- برگزاری کلاس های فوق برنامه از جمله کلاس آموزش تأتر در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بجستان .

دانشجویان جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام می توانند با شماره 56526955 تماس حاصل فرماییند .