دانشجویان محترم توجه فرمایند در سیستم اموزشیار مهلت انتخاب واحد سراسری است ودر اختیار مرکز نیست لطفا در مهلت مقرر انتخاب واحد نمایید
ابزار وبلاگساخت و دریافت کد متن متحرک برای وبلاگ و سایت

ارتباط با دانشگاه

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بجستان ، دور میدان طالقانی

کدپستی:

تلفن های تماس : 56526954 - 56526955

فکس : 56526954